Άμεση & Υπεύθυνη Υποστήριξη

Εταιρία

Το λογιστικό γραφείο LOGBAS, λειτουργεί από το 1995 στην Αθήνα στην περιοχή των Ιλισίων.

Απαρτίζεται από δύο συνεργάτες με δεκαπενταετή τουλάχιστον πείρα στον κλάδο της λογιστικής και της μηχανοργάνωσης.

Διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό που παρέχει την δυνατότητα εκμετάλλευσης της σύγχρονης τεχνολογίας.

News

2008-06-19 23:47

Επανακατασκευή ιστοσελίδας

Σύντομα με νέα ιστοσελίδα!

Επικοινωνία

Logbas

logbas@logbas.gr

ΔΕΙΝΟΜΑΧΗΣ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 68, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771

210 77 16 786
210 77 16 354
694 79 47 696

Αναζήτηση στον ιστότοπο

Logbas © 2008. Design and Host by Define