Υπηρεσίες

  • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, πληρωμές σε δημόσια και σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερώτητας
  • Προσωπική υποστήριξη από τα στελέχη του γραφείου και καθημερινή επαφή με όλες τις μεθόδους    επικοινωνίας
  • Ανάλυση πληροφορικακών συστημάτων
  • Μηχανογραφημένη λογιστική
  • Μηχανογραφικη τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Μηχανογραφημένη μισθοδοσία
  • Αποστολή δηλώσεων και καταστάσεων μέσω Διαδικτύου

Επικοινωνία

Logbas

logbas@logbas.gr

ΔΕΙΝΟΜΑΧΗΣ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 68, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771

210 77 16 786
210 77 16 354
694 79 47 696

Αναζήτηση στον ιστότοπο

Logbas © 2008. Design and Host by Define